Säker Epost Finland Ab


Vi upprätthåller och utvecklar krypterande e-post (Turvaposti), som har skyddat finska organisationers elektroniska kommunikation sedan år 2004.

Turvaposti används av företag, föreningar och offentlig förvaltning. Krypterad e-post kan ha allt från en till flera tusen användare.
Ibruktagningen kräver inga installationer av maskin- eller programvara.

Vår AAA-kreditklass garanterar verksamhetens stabilitet och kontinuitet samt vår förmåga att satsa på utmärkt kundservice och hög informationssäkerhet.

Vi uppfyller alla krav på behandling av personuppgifter som anges i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ledningssystemet för informationssäkerhet granskas regelbundet med hänsyn till VAHTI- och KATAKRI-kraven.

Krypteringsmetoderna för Turvaposti har beviljats de finska patenten FI116815 och FI125832B, det europeiska patentet EP3286891 och USA-patentet US 10,341,120 B2.

Företaget är 100 % finskägt och nästan hela aktiestocken ägs av personalen och underleverantörer.

Säker Epost Finland Ab:s styrelse:

Ordförande Jens Säynäjärvi, f. 1979
 • tradenom (högre YH)
 • 23 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen
 • aktuell befattning: affärsdirektör (Nixu Abp)
 • i Säker Epost Finland Ab:s styrelse sedan år 2019

Styrelsemedlem Jussi Kallioniemi, f. 1973
 • CISSP (Certified Information System Security Professional)
 • 23 års erfarenhet inom utveckling av säkerhet och IT-system
 • aktuell befattning: verkställande direktör (Radiant Bytes Ltd.)
 • i Säker Epost Finland Ab:s styrelse sedan år 2013

Styrelsemedlem Markku Vettenniemi, f. 1964
 • EM, HHJ-examen
 • 24 års erfarenhet av företagsledning inom internet- och säkerhetssektorerna
 • aktuell befattning: verkställande direktör (Säker Epost Finland Ab)
 • i Säker Epost Finland Ab:s styrelse sedan år 2004