E-postkryptering är enkel,
kan tas i bruk rentav på beställningsdatumet

Turvaposti är en finsk krypterad e-post som låter dig kommunicera krypterat med vem som helst. Med Turvaposti kan du till exempel lätt överföra personuppgifter och affärshemligheter.

E-postkryptering är enkel: du kan skicka säker e-post via din egen e-post (såsom med Outlook) eller webbläsare. Lägg bara till Turvaposti suffix efter mottagarens adress, till exempel fornamn.efternamn@foretag.fi.turvaposti.fi

Mottagaren av ditt meddelande kan identifiera sig antingen med ett lösenord via textmeddelande eller genom stark elektronisk identifiering (nätbankskoder/mobilcertifikat). Vid behov kan Turvaposti även integreras i organisationens informationssystem, varvid e-post automatiskt skickas krypterad.

Centrala funktioner i Turvaposti:

  • skicka och ta emot krypterade meddelanden via din egen e-post eller webbläsare
  • få en notis när mottagaren har öppnat ditt meddelande
  • utomstående kan skicka dig krypterade meddelanden på eget initiativ
  • tjänsten fungerar utan att installera program


Jag vill få ett exempel
meddelande från Turvaposti

Turvaposti har krypterat kommunikationen mellan finska företag, offentlig förvaltning och samfund sedan år 2004. E-postkrypteringen är inhemsk, för vilket Turvaposti beviljats Nyckelflaggan.

Krypterad e-post använder samma TLS/SSL-kryptering för dataöverföring som bankernas direkttjänster.

Turvaposti lämpar sig för alla branscher oavsett organisationsstorlek, se våra referenser. Läs om en kundupplevelse av Turvaposti (Tidningen Tivi 5/2019).

Krypteringsmetoderna för Turvaposti har beviljats de finska patenten FI116815 och FI125832B, det europeiska patentet EP3286891 och USA-patentet US 10,341,120 B2.

Turvaposti kan skickas på finska, engelska eller svenska. För internationell användning finns en helt engelskspråkig securedmail.eu-version.

Turvaposti kan användas rentav genast på beställningsdatumet.

Ring och fråga mer på tfn 09 439 102 00 eller begär offert på Turvaposti.