Turvaposti tillgänglighetsutlåtande


Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver att offentliga webbtjänster är tillgängliga, vilket innebär att alla bör ha lika tillgång till webbtjänster.

Funktionerna för att skicka, ta emot och svara på Turvaposti uppfyller tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivå enligt WCAG 2.1-riktlinjerna.

Om du hittar brister i Turvaposti tillgänglihet, vänligen meddela dem till information@suomenturvaposti.fi